26.10.2015 18:02

den otevřených dveří

 Dne 5. listipadu 2015 od 09.00 do 17.00 hod. bude ve škole probíhat den otevřených dveří na SŠV. Přijďte se proto seznámit se základními informacemi o studiu, poznat prostředí a vybavení školy či shlédnout ukázky např. kroužku SOTT, předmětu sebeobrana, kriminalistika či střelecká příprava. Všichni se na Vás moc těšíme.

                                                            Mgr. Bc. Jiří FUCHS

                                         ředitel Trivis SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o.

                                       

Tisknout