18.06.2015 16:25

Exkurze IZS + Terezín 15.-16.6.

Exkurze IZS + Terezín 15.-16.6.

Po několika letech se opět uskutečnila exkurze do Terezína. Tentokrát jsme však také trochu odbočili k předmětu IZS, kterému jsme věnovali pondělí.

            Po tříhodinové cestě jsme dorazili na Střekovská zdymadla, kde začala naše exkurze. První zastávkou se stala zdymadla, kde nám pan Mikeš řekl i nějaké zajímavosti a vyzkoušel nás, co si pamatujeme ze školy o vodních dílech. Dokonce se nám poštěstilo vidět zdymadla „v akci“, když přes ně proplouvala říční policie. Poté jsme vyrazili k hradu Střekov, který byl ale z důvodu rekonstrukce zavřený, takže jsme opět sestoupili zpět do údolí. Po kratší obědové pauze jsme se vydali pro změnu na druhý břeh řeky Labe k Vaňovskému vodopádu.

            Jelikož však byla několik dní velká sucha, byl podstav vody. Proto se někteří v půli cesty rozhodli, že na vodopád nepůjdou a počkají, než se zbytek vrátí. My ostatní jsme pokračovali až k vodopádu. Museli jsme si sice představovat, jak by vypadal při plném stavu vody, ale i tak byl velmi pěkný. Vyfotili jsme skupinovou fotku a vrátili se ke zbylé polovině. Poté jsme se již jen vrátili k autobusu a vyrazili směrem k ubytovně.

            Po příjezdu jsme byli všichni udivení, čekaly na nás totiž na první pohled klasické buňky pro dělníky. Brzy nás však údiv přešel, buňky vypadaly vevnitř naprosto normálně, a my se po vybalení našich věcí odebrali na večeři. Zbytek večera jsme pak strávili dle svého uvážení.

            V úterý jsme měli na programu hlavní bod, prohlídku Terezína a terezínské Malé pevnosti. Již v sedm hodin jsme šli na snídani a po ní vyjeli hned do Terezína. Naši první zastávkou se stalo muzeum, kde byla součástí prohlídky také přednáška o historii pevnosti Terezín a navíc jsme se dozvěděli něco málo o 2. světové válce. Dále následovala prohlídka města, kde jsme se podívali do tajné modlitebny z dob ghetta, přilehlého hřbitova s krematoriem, kde se pohřbívali a spalovali mrtví především v letech 1944-45, muzea, kde jsme již měli připravený chutný oběd, a nakonec také Malé pevnosti.

            Zde na nás čekala komentovaná prohlídka terezínského vězení. Paní průvodkyně nás nejprve zavedla do cel, kde nám nastínila podmínky života v tomto vězení za dob 2. světové války. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak se měli židé v tomto vězení a následovala prohlídka samotek a sprch. Aby naše prohlídka nebyla pouze o prohlídce vězení, prolezli jsme si také podzemní chodby v opevnění. Následovala už jen prohlídka popraviště, ubytoven pro příslušníky SS a nové, dostavěné části pevnosti z roku 1945 a my mohli vyrazit směr Jihlava.

                                                                                                         Lenka Roučková (2.A)

Kompletní fotodokumenatci můžete zhlédnout ZDE

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68