15.02.2012 10:25

Hodnocení České školní inspekce

      V uplynulém školním roce proběhly ve většině škol TRIVIS inspekční prověrky České školní inspekce. V Prostějově proběhla v termínu od 5. 1. do 10. 1. 2012.

      Jejich zprávy shodně konstatují, že školy TRIVIS mají systémově nastavené podmínky pro uplatňování rovného přístupu ke vzdělání pro všechny uchazeče. Dodržovány jsou podmínky přijímání i ukončování studia podle příslušných právních předpisů. Systém poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům je funkční.

     Činnost ve školách pozitivně ovlivňuje ovzduší soutěživosti třídních kolektivů, jednotný a kvalifikovaný pedagogický sbor, rozvíjené partnerské vztahy se zřizovatelem, školskými radami, veřejností a sociálními partnery. Školy tak vytváří příznivé podmínky pro výchovný a vzdělávací proces, rozvíjí zdravý a společensky žádoucí psychický vývoj žáků s akcentem na jejich morálně volní vlastnosti. V rámci jednotlivých regionů nabízí školy  TRIVIS jedinečný obor vzdělání a jejich absolventi trvale nacházejí uplatnění na trhu práce.

     V hodnocení pracovníků České školní inspekce jsou školy hodnoceny v jednotlivých oblastech velmi dobře

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov