16.02.2012 11:25

Hodnocení škol TRIVIS

V uplynulém školním roce proběhly ve většině škol TRIVIS inspekční prověrky České školní inspekce. Jejich zprávy shodně konstatují, že školy TRIVIS mají systémově nastavené podmínky pro uplatňování rovného přístupu ke vzdělání pro všechny uchazeče. Dodržovány jsou podmínky přijímání i ukončování studia podle příslušných právních předpisů. Systém poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům je funkční.

            Činnost ve školách pozitivně ovlivňuje ovzduší soutěživosti třídních kolektivů, jednotný a kvalifikovaný pedagogický sbor, rozvíjené partnerské vztahy se zřizovatelem, školskými radami, veřejností a sociálními partnery. Školy tak vytváří příznivé podmínky pro výchovný a vzdělávací proces, rozvíjí zdravý a společensky žádoucí psychický vývoj žáků s akcentem na jejich morálně volní vlastnosti. V rámci jednotlivých regionů nabízí školy TRIVIS jedinečný obor vzdělání a jejich absolventi trvale nacházejí uplatnění na trhu práce.

            V hodnocení pracovníků České školní inspekce jsou školy hodnoceny v  jednotlivých oblastech velmi dobře. Ve dvou případech je dokonce celkové hodnocení škol – TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Vodňany s.r.o. a TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary s.r.o. nejvyšší jako – n a d p r ů m ě r n é!

Tisknout