06.04.2017 07:24

Info pro 3. ročník - odevzdání absolventských prací

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ DO 12. 4. 2017(mimořádně nejpozději do 18. 4. 2017)

·       Studenti jsou povinni pro uznání své práce odevzdat AP v  řádném termínu do 12. 4. 2017 (mimořádně nejpozději do 18. 4. 2017) na sekretariát školy. Absolventské práce studenti odevzdají ve 2 vyhotoveních se všemi náležitostmi včetně 1ks CD.

·       Posudky k AP si studenti mohou vyzvednout na sekretariátu školy od 22. 5. 2017.

·       Termín pro odevzdání přihlášek k absolutoriu do 16. 6. 2017 (po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek). Student předloží „výkazu o studiu“ ke kontrole a uzavření klasifikace za 3. roč.. Zároveň je třeba mít řádně uhrazené školné.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68