01.06.2016 12:19

Informace k absolutoriím

Posudky k absolventským pracím jsou k vyzvednutí na sekretariátě školy.

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je:

1. Úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů.

2. Podání žádosti o vykonání Absolutoria (podává se zároveň s Výkazem o  studiu/studijním průkazem/ ke kontrole nejpozději do 13. 6. 2016).

3. Doplacení školného do 13. 6. 2016 (v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria).

Termín konání Absolutoria je: 28. 6. - 29. 6. 2016 – od 7:30 hod. dle harmonogramu. Harmonogramy po dnech budou zveřejněny na webu (vos.trivisjihlava.cz) týden před konáním Absolutorií.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68