24.05.2017 14:16

Informace k absolutoriu

Posudky k absolventským pracím jsou k vyzvednutí na sekretariátě školy.

Podmínkou pro možnost vykonání absolutoria v řádném termínu je:

1.     Úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů.

2.     Podání žádosti o vykonání absolutoria (podává se zároveň s Výkazem o studiu /studijním průkazem/ ke kontrole nejpozději do 16. 6. 2017).

3.     Doplacení školného do 16. 6. 2017 (v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání absolutoria).

 

TERMÍN KONÁNÍ ABSOLUTORIA:

26. 6. 2017 a 27. 6. 2017 od 7:00 hod (Po - Út)– dle harmonogramu.

Harmonogramy po dnech budou zveřejněny na webu (vos.trivisjihlava.cz) týden před konáním absolutorií.

Slavnostní ukončení studia s předáním diplomů bude dne 30. 6. 2017 (pátek) v 10:00 hod v Obřadní síni Městského úřadu v Jihlavě, Masarykovo nám. 1.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68