24.05.2018 10:41

INFORMACE K ABSOLUTORIU - šk. r. 2017/18

Posudky k absolventským pracím budou od 28. 5. 2018 k vyzvednutí na sekretariátě školy.

Podmínkou pro možnost vykonání absolutoria v řádném termínu je:

1.     Úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů.

2.     Podání žádosti o vykonání absolutoria (podává se Výkazem o studiu /studijním průkazem/ ke kontrole nejpozději do 8. 6. 2018).

3.     Doplacení školného do 8. 6. 2018 (v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání absolutoria).

 


TERMÍN KONÁNÍ ABSOLUTORIA:

18. 6. 2018 (pondělí) od 8:00 hod a 19. 6. 2018 (úterý) od 7:00 hod (v příloze naleznete prozatím pracovní verzi harmonogramů, ke kterým se případně můžete vyjádřit)

Harmonogramy po dnech budou zveřejněny na webu nejpozději před konáním absolutorií.

Slavnostní ukončení studia s předáním diplomů bude dne 22. 6. 2018 (pátek) v 10:00 hod v Gotickém sálu Magistrátu města Jihlavy,  Masarykovo nám. 1.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68