19.04.2018 08:32

Instrukce k ABSOLUTORIU 2017/2018

Instrukce k ABSOLUTORIU 2017/2018

 

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 12.6.2018 - 12:30hod)

3, Odevzdání AP a převzetí posudků po 15.5.2018 do 30.5.2018- osobně na studijním oddělení.

4, Doplacení školného, smluvních pokut do 15.6.2018 ( v případě neuhrazení nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria).

 

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 19.6-22.6.2018 – studenti kombinovaného studia jdou první, dle harmonogramů

Krizové řízení – 20.6-21.6.2018 - dle harmonogramů

K Absolutoriu jsou studenti vyzváni zvacím dopisem,týden před vykonáním Absolutoria.( v případě, že z nějakého důvodu, Vám dopis nedorazí - student postupuje dle harmonogramů),  Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 14.6.2018. Nástup všech studentů pozvaných na daný termín je nejpozději 7:45hod v budově školy (2.patro).

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca: 20 členů v obou komisích).

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy