20.03.2012 12:13

Interaktivní výstava Poznávej se

Vlastivědné muzeum Olomouc
Putovní výstava science centra iQpark Liberec

Název akce: Poznávej se – interaktivní výstava IQ parku Liberec

Cíl akce:

-          Hravou a zábavnou formou se dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského těla, lid. smyslů apod.

-          Seznámit se s barokními památkami Olomouce /literatura, dějepis/ 

Datum konání: 20. 3. 2012

 Vedoucí akce: Mgr. Marta Zatloukalová

Zúčastnění žáci         třída: 1. A

Stručný záznam obsahu a průběhu akce:

Žáci si  zábavnou formou změřili své síly, udržování rovnováhy, pevnost ruky, testovali čich a sluch, řešili hlavolamy, vyzkoušeli si Braillovo písmo, pokusili se sestavit lidské tělo aj.

Ve druhé části exkurze byli seznámeni s barokními památkami Olomouce /kašny, kostely, morový sloup/

Hodnocení akce: zdařilá

Negativum – prostory ve Vlastivědném muzeu nebyly vhodné pro tento typ výstavy.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov