17.05.2017 12:16

Ještě stále volná místa na dálkovém studiu v oboru Bezpečnostní služby.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 - 42 - L/51) - 3leté dálkové nástavbové vzdělávání

  • Přijímací řízení pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: květen 2014 - průběžně (do naplnění kapacity třídy).
  • K přihlášce na 3leté dálkové nástavbové vzdělávání je nutné předložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze třetího ročníku SOU (středního odborného učiliště).
  • Přihlášku obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy.
  • Termín podpisu smlouvy u 3letého dálkového nástavbového vzdělávání je nutné si předem telefonicky domluvit na tel. 383 382 134, 603 831 964
  • Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany