sportovní den - Memorial H. Kořeného - výsledky doprodej odborných skript adaptační kurz 1. ročníku 2018 rozvrhy tříd 2018 -19 uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
11.12.2013 21:41

Norimberk

                                      

                                            NORIMBERK
Dne 2. 12 2013 se uskutečnil školní vánoční výlet do německého Norimberka, ležícího v Bavorsku. Studenti měli o výjezd velký zájem, od školy vyjížděl plný autobus, za doprovodu Paní zástupkyně Bayerové a p profesorky Sloupové a paní průvodkyně, která vše hezky komentovala.
Po příjezdu jsme si nejprve  prohlédli hrad

a z hradeb měli možnost shlédnout celý Norimberk, následovala procházka starým městem. Viděli jsme „Norimberský orloj“ s Karlem IV. A „kurfiřty“. Staré město a vánoční trhy byly velmi pěkné. Po komentované prohlídce starého města a dalších norimberských památek, jsme dostali skupinové úkoly - do mapky zakreslit navštívené  památky a provést jednoduchou anketu s místními lidmi na téma „ Weihnachten – Vánoce“. Tato fotka dokumentuje naši snahu.
A pak bylo volno. Někdo šel nakupovat, někdo se toulal městem, a já vzala svou partičku na „Tour de IZS“. Jako hasič jsem měla jistý cíl-mezi vojáky, policisty, hasiči a záchranáři se mění nášivky. Tedy přijede-li člověk do cizího města, snaží se nějakou získat. A proto jsme se vydali na cestu. Nejprve jsme navštívili postupně dvě policejní služebny.

Tam jsme si trochu popovídali s policisty, bohužel jsme zjistili, že žádné nášivky nemají, stejně tak jako jejich kolegové pochůzkáři, kterých jsme několik také zastavili.


Ale zas nás poslali dál, takže nám vlastně pomohli. Naší další zastávkou bylo Policejní prezidium a kriminálka, sídlící v jedné budově. Když jsme tam došli, zjistili jsme, že také nevlastní žádné nášivky, které by nám mohli dát. Co se týče policejních služeben a prezidia, bohužel nemáme fotky, nešlo to. Pouze venkovní.

A na prezidiu nás poslali na naši poslední zastávku, stačilo přejít náměstí, a dostali jsme se na stanici číslo tři Hasičského záchranného sboru Norimberk.

Hasiči byli velmi milí. Dali mi nášivku svého sboru, a co více, dokonce pro nás udělali i malou komentovanou prohlídku, pustili nás do své garáže, ukázali a okomentovali svůj vozový park.
Poté jsme se s dobrou náladou vrátili zpět na místo srazu a vydali se na cestu k autobusu. Po cestě jsme nedaleko rodného domu Albrechta Dürera viděli sochu „králíka lidožrouta“ a shlédli znovu staré město. Unavení celodenním maršem jsme byli rádi, když se před námi objevil náš autobus. Nastoupili jsme a po cestě řešili, kdo co dělal, a kdo má co nového. Výlet se nám velmi líbil.

Kristina Bajerová, 2.C

  • pdf Norimberk , Velikost: 2.27 MB, Datum poslední změny: 11.12.2013

Tisknout