02.12.2013 17:00

Stipendium od školního roku 2014/2015

      Na základě rozhodnutí zřizovatele, bude žákům školy, počínaje školním rokem 2014/2015, přiznáváno a vypláceno prospěchové stipendium. 

     Nárok na přiznání a vyplacení stipendia ve výši 1.000,- Kč za každé pololetí příslušného školního roku získá žák, který:  

a)v hodnoceném pololetí příslušného školního roku prospěl s vyznamenáním a

b) nebyl v tomto pololetí kázeňsky řešen. 

Stipendium bude žákovi vyplaceno při předávání  vysvědčení  (výpisu z vysvědčení), a to v hotovosti.

Plátce školného bude o vyplaceném stipendiu školou vyrozuměn. 

                                                                                     

                                                                                                       Ing. Dušan Hasoň

                                                                                                       ředitel školy

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68