13.04.2017 11:25

Odevzdání AP - 3. ročníky VOŠ

Upozornění pro studenty 3. ročníků VOŠ

Blíží se nám termín odevzdání Absolventských prací - 13.4.2017

1, Studenti jsou povinni pro uznání své práce odevzdat AP v  řádném termínu - 13.4.2017 na studijním oddělení

2, Práce studenti odevzdávají ve dvou svázaných vyhotoveních se všemi náležitostmi, včetně 1ks CD

3, Posudky k AP si studenti vyzvedávají na studijním oddělení od 15.5.2017 do 30.5.2017.

Z důvodu velikonočních svátků, bylo rozhodnuto o posunutí termínu odevzdání AP na 18.4.2017. Po tomto datu, již škola nebude přebírat dodatečně dodané AP, pro červnové Absolutoria.

Student, který donese AP po tomto datu, bude automaticky přeřazen na říjnová Absolutoria 2017.

    Vyjimku tvoří pouze, zřetele hodné případy (dlouhodobá nemoc, potvrzená lékařem)

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy