19.03.2018 11:25

Odevzdání AP - 3. ročníky VOŠ

Upozornění pro studenty 3. ročníků VOŠ

Blíží se nám termín odevzdání Absolventských prací - 13.4.2018

1, Studenti jsou povinni pro uznání Absolventské práce odevzdat v  řádném termínu  do 13.4.2018 na studijním oddělení VOŠ.

2, Práce studenti odevzdávají ve dvou svázaných vyhotoveních se všemi náležitostmi, včetně 1ks CD

3, Posudky k AP si studenti vyzvedávají na studijním oddělení VOŠ osobně o proti podpisu po 15.5.2018 do 30.5.2018.

Student, který donese AP po tomto datu, bude automaticky přeřazen na říjnová Absolutoria 2018.

    Vyjimku tvoří pouze, zřetele hodné případy (např: dlouhodobá nemoc, potvrzená lékařem)

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy