30.08.2017 13:46

Organizace školního roku VOŠ 2017/2018

Zahájení výuky VOŠ denní i kombinované formy studia je dne 4. 9. 20177:30 hod ve kmenových třídách.

1. roč. VOŠ - uč. 404, 3. patro

2. roč. VOŠ - uč. 405, 3. patro

3. roč. VOŠ - uč. 406, 3. patro

Studenti 2. a 3. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy "Výkaz o studiu ve VOŠ" (studijní průkaz) ke kontrole a uzavření klasifikace za předchozí období! Pro postup do další ročníku VOŠ je třeba splnit předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období příslušného školního roku. Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění povinností určených učebním plánem - uzavření klasifikace za předchozí ročník.

Studenti, kteří ještě neodevzdali "Hodnocení z praxe" a "Smlouvu na odbornou praxi", odevzdají dokumenty na sekretariát školy!

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68