23.08.2016 12:00

Pokyny k úvodnímu týdnu výuky

  • Školní rok 2016 / 2017 začne dnem 5.9.2016 pro všechny žáky a studenty všech forem studia vyjma dálkového studia na střední škole (ti začínají ve středu 7. 9. 2016 ve 12:30). Zahájení je v 8 hodin. Důvodem rozhodnutí zřizovatele školy TRIVIS, a.s. zastoupený JUDr. Karlem Klvaňou, jednatelem společnosti, ze dne 10.5.2016 jsou organizační a technické důvody spojené s dokončením oprav rozvodu vody v budově školy.
  • v pondělí 5. 9. proběhnou v 9:30 hod. RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 1. ROČNÍKŮ (zde budou zmíněny důležité informace nejen k úvodnímu soustředění, ale i k studiu)
  • 6. - 8. 9.2016 - ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 1. ROČNÍKŮ
  • v pátek 9. 9. 2016 budou mít 1. ročníky ŘEDITELSKÉ VOLNO

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68