05.01.2012 16:31

Povinná praxe za zimní období

V případě, že některý ze studentů denní či dálkové formy vzdělávání nemá zajištěnu odbornou praxi za zimní období šk.r. 2011/2012,  je zapotřebí se, co možná nejdříve, spojit s Mgr. Dohnálkem.

Tisknout