sportovní den - Memorial H. Kořeného - výsledky doprodej odborných skript adaptační kurz 1. ročníku 2018 rozvrhy tříd 2018 -19 uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
15.04.2013 10:08

Přednáška a beseda „Práce Policie ČR a prevence kriminality mládeže“Dne 4. dubna 2013 se žáci třetích ročníků naší školy zúčastnili v učebně kriminalistiky přednášky a besedy nadpraporčíka Bc. Jana Holuba z Preventivně informačního oddělení PČR s názvem Práce PČR a prevence kriminality mládeže.


Nprap. Bc. Jan Holub nás seznámil se vznikem policejního sboru na našem území a dozvěděli jsme se např., že snahy státu o systematické řešení otázek spojené s bezpečností službou začaly již po pádu Bachova absolutismu. Po roce 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, byla stanovena náročná kritéria pro doplnění jednotlivých ozbrojených složek, jejichž hlavním úkolem bylo udržení klidu, pořádku a bezpečnosti.


Nadpraporčík Holub začal historií četnictva. Vyprávěl nám o zbraních tehdejší doby, o špatné komunikaci mezi četnickými složkami, která probíhala prostřednictvím rádia, a mnoho dalších zajímavých informací: Od roku 1918 mělo četnictvo šavle, jež se používaly také naplocho jako úderná zbraň. Četnictvo však už rok poté dostává lepší, a to gumový obušek, s nímž bylo možno řídit i dopravu. Sloužil policii až do 90. let, kdy byl vyměněn za obušek s příčnou rukojetí, jenž byl pevnější a také se s ním dalo lépe krýt. Některé útvary policie dnes již používají dlouho diskutovaný teleskopický obušek. Ve výbavě ho mají všechny zásahové složky, ale i běžní, na jeho používání proškolení policisté. Jeho výhoda je ve velikosti a v pevnosti.


Dále jsme si nastínili historii střelných zbraní v ČR, která je úzce spojena se snahou vyrovnat se svou kvalitou zbraním zahraničním. Do 50. let 20. stol. byla u nás policisty používána ČZ 27. Tato zbraň sehrála roli při zásahu policistů proti sudetoněmeckým vojákům, kteří v hotelu ukrývali zbraně. Nacisté odmítli policistům otevřít a zabarikádovali se. Při zákroku proti Němcům byl zastřelen policista Jan Kleren. S tímto tématem souvisel i výklad historie hákových křížů.


Nastínili jsme si také události z Pražského povstání 5. května 1945. Zajímavostí pro nás byl fakt, že začalo policejní akcí, jež byla špatně pochopena a zveličena. Když se však ozvalo díky ní z rozhlasu volání o pomoc, byl to pozitivní impuls pro protektorátem sužované Čechy a z Prahy se během okamžiku stalo město barikád.


V 50. letech vzniká SNB- Sbor národní bezpečnosti, rozdělený na 2 sekce, a to na VB- veřejná bezpečnost a STB- státní bezpečnost. V této době se také u ozbrojených složek objevuje zbraň ČZ 50. V 70. letech probíhá vývoj nové zbraně ČZ 82 na 12 nábojů. Vývoj té nejkvalitnější zbraně ČZ 75, která se díky špatnému přístupu oficiálně nezavedla a byla mnohými zeměmi zkopírována, trval 5 let. Dnes se jedná o zbraň ČZ 75 D Compact.


V souvislosti se zbraněmi jsme byli také poučeni o bezpečné manipulaci s nimi. Nadpraporčík Holub nám uvedl příklad špatné manipulace se zbraní, který skončil smrtí 2 dívek. Nezapomněl ani na bezpečnost při použití donucovacích prostředků, jelikož byl sám zraněn pachatelem při chybném použití pout.


Přednášející doplňoval svůj výklad několika historkami ze své praxe a ukázkami mnoha modelů zbraní z jednotlivých období, které jsme si s velkým zájmem prohlédli.


Zcela na závěr jsme mohli pokládat jakékoliv dotazy týkající se práce PČR.


Přednáška byla zajímavá a velmi vhodnou formou doplnila probírané učivo. Byli bychom rádi, kdyby se přednášky tohossto typu konaly častěji, a děkujeme za její uspořádání organizátorce PhDr. Dagmar Kadlecové a přednášejícímu nprap. Bc. Janu Holubovi.M.Gotschalková
L. Krejzarová
B. Prokopová
L. Soudný
T. Velcová


Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1

Tisknout