sportovní den - Memorial H. Kořeného - výsledky doprodej odborných skript adaptační kurz 1. ročníku 2018 rozvrhy tříd 2018 -19 uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
10.11.2011 11:07

Přehlídka škol 2011 v Kolíně

Přehlídka škol 2011 v Kolíně

Ve dnech 17. a 18. října 2011 se uskutečnila jako každý rok pod záštitou Úřadu práce v Kolíně Přehlídka škol, kterou pořádala společnost SOFIA – vzdělávání, výstavy a produkce. Naše škola se účastnila přehlídky po oba dva dny. Možnost prezentovat svou školu využilo značné množství středních odborných škol, integrovaných škol, gymnázií, SOU a OU z celé republiky.

Kromě upoutávacího propagačního panelu s fotografií žáků školy v průběhu výuky předmětu sebeobrana jsme měli tentokráte k dispozici rovněž figurínu oblečenou do kimona, ve kterém cvičí žáci v již zmíněných vyučovacích hodinách sebeobrany.

Pro zájemce o bližší informace o škole byly připraveny nové nabídkové listy jednotlivých fotem vzdělávání (4 letého denního vzdělávání, nástavbové formy vzdělávání v 3 leté dálkové formě studia a vyššího odborného vzdělávání v oborech vzdělání prevence kriminality a krizové řízení). Již tradičně byla k dispozici ukázka skript a učebnic „vlastních autorů“ využívaných při výuce, vydaných nakladatelstvím ARMEX a dále pak drobné propagační předměty.

Oproti minulému ročníku mohli návštěvníci u našeho stánku zhlédnout nový propagační film o výchovně vzdělávacím procesu a životě v naší škole a ostatních školách TRIVIS.

První den na předváděcím pódiu naši žáci – členové kroužku URNA-TRIVIS předvedli ve dvou vystoupeních ukázky profesní sebeobrany. Druhý den je nahradili jejich spolužáci, kteří nereprezentovali na předváděcím molu, nýbrž intenzivně reagovali na dotazy příchozích, kteří se zajímali o informace o naší škole.

Kdo z případných zájemců o informaci, či studium nevyužil příležitosti této Přehlídky škol, jsou pro něho připraveny „Dny otevřených dveří“, které se uskuteční dne 22.11.2011 a  25.1.2012 vždy od 10,00 hod. v sídle školy na adrese Libčická 399/8, Praha 8 – Čimice.

Těšíme se na Vaši případnou účast. Návštěvníci kromě seznámení se školou si budou moci vyzkoušet střelbu z pistole na laserové střelnici, shlédnout vystoupení žáků školy soustředěných v kroužku sebeobrany a URNA TRIVIS, provést některé z kriminalistických úkonů na místě trestného činu, prohlédnout si kroniku školy a jiné. V průběhu besedy s vedením školy budou zodpovězeny případné dotazy.

4

3

2

1

Tisknout