15.11.2016 10:44

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - NOVINKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - NOVINKY

1.    Od září 2017 byla naší škole navýšena kapacita žáků, tudíž v případě zájmu a splnění podmínek uchazečů budeme ve školním roce 2017/2018 otevírat 3 třídy 1. ročníku

2.    Přijímací řízení se bude skládat ze 3 částí – 60% státní přijímací zkouška z ČJL a M, 30% průměr známek z konce 8. a poloviny 9. ročníku, 10% motivační pohovor (kroužky, dobrovolní hasiči, sporty, uvedení školy na přihlášce na 1. místě,…)

3.    Návrh MŠMT, který již prošel výborem pro školství, navrhuje rozdělení maturitních oborů do 3 skupin:

  • 1. skupina – MZ z matematiky od školního roku 2020/2021
  • 2. skupina – MZ z matematiky od školního roku 2022/2023
  • 3. skupina – bez MZ z matematiky

Náš obor „bezpečnostně právní činnost“ (kód 68-42-M/01) spadá dle rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR ze dne 20.2.2017 do 2. kategorie, která v maturitních předmětech nebude zahrnovat povinnou maturitu z matematiky v roce 2020/2021, ale až o rok později.

V roce 2020/2021 (1. ročníky přijaté v roce 2017) na místě matematiky budou naši studenti maturovat z kriminalistiky a bezpečnostní činnosti.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení budou stanoveny v kritériích přijímacího řízení zveřejněné nejpozději 31. 1. 2017.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68