01.05.2017 08:58

Přijímací řízení - vyhlášení 2. kola

Z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, vyhlašuji pro 4leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) 2. kolo přijímacího řízení.

  • Termín podání přihlášek: do 12. 5. 2017

Přihlášky uchazeče -  budou doručeny v písemné podobě, potvrzeny základní školou, ze které se žák hlásí a opatřeny lékařským potvrzením.

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo. Pro rychlejší komunikaci uvádějte telefonní číslo nebo email.

  • Termín přijímacího řízení 2. kola - 19. května 2017

                                                               Ing. Dušan Hasoň

                                                  ředitel TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava, s.r.o.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68