12.05.2017 12:15

Přijímací řízení - vyhlášení 2. kola - dálkové studium

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2017/18

 

Z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, vyhlašuji pro 3leté nástavbové studium v  dálkové formě vzdělávání  – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/512. kolo přijímacího řízení.

  • Termín podání přihlášek: do 12. 5. 2017 (v případě nenaplnění kapacity školy průběžně do konce srpna 2017)

Přihlášky uchazeče -  budou doručeny v písemné podobě.

Termín přijímacího řízení 2. kola - 22. května 2017


Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2017/18


Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia v 3leté dálkové formě vzděláváníobor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) pro školní rok 2017/2018 takto:

1.      Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo výučním listem a vysvědčením z 3. ročníku SOU)


V Prostějově dne 5. 4. 2017

 

                                                    Mgr. Anna Zedníková

                                     ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o.

 

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov