19.04.2017 09:51

Přijímací řízení - vyhlášení 2. kola - dálkové studium

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2017/18

Z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, vyhlašuji pro 3leté nástavbové studium v  dálkové formě vzdělávání  – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) 2. kolo přijímacího řízení.

Termín podání přihlášek: do 12. 5. 2017 (v případě nenaplnění kapacity školy průběžně do konce srpna 2017)

Přihlášky uchazeče -  budou doručeny v písemné podobě

Termín přijímacího řízení 2. kola - 22. května 2017


Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2017/18

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia v 3leté dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) pro školní rok 2017/2018 takto:

Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo výučním listem a vysvědčením z 3. ročníku SOU)


Ve Vodňanech dne 19. 4. 2017

 

ing. Alena Lachoutová
ředitelka 

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany