uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
10.11.2011 11:13

Projektový den 24.10.

PRVNÍ ROČNÍKY

Dne 24. října proběhl na půdě školy projektový den, kterého se zúčastnily i první ročníky. Projektový den podpořil tematicky heslo, které se nese ve znamení celého školního roku, a to je „Zdravý životní styl“. Studenti byli rozděleni do skupin, které pracovaly na jednotlivých tématech. Každá skupina zpracovávala na plakát jedno téma. Témata byla: Tělesná aktivita, kouření a alkohol, drogy a gambling, stres a mentální hygiena, relaxace a význam odpočinku, prevence infekčních onemocnění. Studenti využili znalostí předmětů péče o zdraví, první pomoc, tělesná výchova, informatika, český jazyk, biologie. Výsledky jejich celodenní práce budou vystaveny v prostorách školy. Ve fotogalerii je umístěna ukázka práce studentů prvních ročníků.

Touto cestou bych za vedení školy chtěla poděkovat RNDr. Ivě Sukové za přípravu zmíněného projektového dne pro první ročníky.

DRUHÉ ROČNÍKY

Projektový den pro druhé ročníky se nesl v duchu integrovaného záchranného systému. Studenti v průběhu dvou hodin zhlédli dva filmy o povodních a zemětřesení, tedy tematicky vycházející ze zmíněného předmětu. Po ukončení promítání pedagogové žáky rozdělili do skupin, které měly za úkol sepsat buď „Pokyny pro chování a činnost obyvatelstva v případě ohrožení povodní“, nebo „Pokyny pro chování a činnost obyvatelstva v případě ohrožení zemětřesení“. Žáci se museli vypořádat například s tím, jaké činnosti musí obyvatelstvo vykonat v případě ohrožení, sepsat obsah evakuačního zavazadla, vypsat zásady pro opouštění bytu, sepsat obecné zásady chování při ohrožení povodní/zemětřesením. K dispozici měly jednotlivé skupiny dvě učebny informatiky a techniky administrativy, kde si žáci mohli na internetu hledat potřebné informace, tisknout materiály apod. Studenti při sepisování práce využili znalostí nejen z předmětu integrovaný záchranný systém, ale také informatiky, péče o zdraví, první pomoc, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, právo. Každá skupina také musela sepsat česko-anglický (česko-německý) slovníček tematicky vycházející z jejich zadání.

Na konci celého dne všechny skupiny odevzdaly hotové pokyny, které budou vystaveny ve škole a které můžete zhlédnout při dnech otevřených dveří 22. listopadu 2011.

TŘETÍ A ČTVRTÉ ROČNÍKY ANEB ROVNÝMA NOHAMA Z TEORIE DO PRAXE

Zadání a rozdělení žáků do skupin proběhlo již 19. října, kdy zástupci jednotlivých skupin dostali zadání od JUDr. Vladimíra Krupky. Každá skupina dostala vymezený prostor (okrsek) na Praze 8, kde měla sledovat například následující přestupky: špatné parkování vozidel, vraky na ulicích, „černé“ skládky, dále kontrolovat dětská hřiště, zda se tam nenachází podezřelé předměty, sledovat zničené dopravní značky apod.. Svá zjištění žáci zapisovali do mapy a pořizovali fotografickou dokumentaci. Na svou pochůzkovou činnost mohli využít dny od 19.10. do 24.10.

V pondělí nastoupily jednotlivé skupiny do školy, kde začaly zpracovávat svá zjištění a připravovat oficiální hlášení o zjištěných přestupcích a nedostatcích, podložená fotografickou dokumentací. K dispozici studentům byly obě počítačové učebny, připojení na internet a tiskárny. Na konci celého dne skupiny odevzdávaly propracované hlášení, které vedení školy v kopiích odevzdá řediteli Městské policie Prahy 8, který škole poskytl rozdělení Prahy 8 do jednotlivých okrsků, dal kontakty na jednotlivé strážníky a velmi uvítal spolupráci, kterou škola tímto projektem policii nabídla.

Při zpracovávání práce žáci využili znalostí práva, veřejného pořádku, integrovaného záchranného systému, kriminalistiky, českého jazyka a výpočetní techniky. Studenti si tedy na vlastní kůži vyzkoušeli práci městských strážníků a pracovníků městských a obecních úřadů.

Za vedení školy bych touto cestou chtěla poděkovat JUDr. Vladimíru Krupkovi, který celý projekt organizoval a Ing. Kašpárkovi (řediteli Městské policie Prahy 8), který nám poskytl součinnost při přípravě projektu.

Tisknout