07.06.2012 08:00

Prostějovský veletrh zábavy

Cíl akce: Propagace volnočasových aktivit v prostějovském  regionu.

Organizátor: Sportcentrum-DDM Prostějov, město Prostějov

Vedoucí akce: Ing. Ondrej Jestrebský

Zúčastnění žáci - třída: 3.A (28 žáků)
Uvedená třída se podílela na organizačním zabezpečení akce a jejího doprovodného programu v době od 07:30 hod. do 16:00 hod. V průběhu akce všichni žáci důstojně reprezentovali školu svým chováním, vstřícnosti  a výborným plněním zadaných úkolů. Všechny zadané úkoly žáci splnili bezezbytku a kvalitně. 

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov