exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info maturitní ples 2018 - prodej lístků zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno adaptační kurz 1. ročníku 2017-18 uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ harmonogramy doklasifikací a opravných zkoušek přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky slavnostní vyřazení maturantů 2017 - předání vysvědčení výsledky přijímacího řízení - 2. kolo přijímací řízení - vyhlášení 2. kola výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
19.02.2015 10:07

Protidrogová prevence – seminář pro studenty prvních ročníků

Stejně jako v minulém roce  ve spolupráci s centrem primární prevence PREVCENTREM uspořádala naše škola  jednorázový seminář pro studenty prvních ročníků, který byl zaměřený na informace o užívání návykových látek.

       Seminář se konal dne 18. 2. pro třídy 1.B  a 1.D, dále proběhne 26.2.  února a zúčastní se třídy 1.A a 1.C.  Program pro studenty trvá tři vyučovací hodiny. Lektorka studenty seznámí s problematikou drogové závislosti. Vytvoří společně přehled nejčastěji užívaných návykových látek a jejich účinků na člověka.

Následuje diskuse a interaktivní – zážitková forma práce se třídou.

 

Při práci se studenty zvolila lektorka následné metody:

      

Metody práce

1)    Diskuse na dané téma

Cílem diskuse byla aktivní účast studentů na semináři, dále předání

komplexních informací studentům z dané problematiky a tím je upozornit na rizika závislostí a dalších sociálně rizikových jevů, kterými

je tato skupina nejvíce ohrožena.

 

2)    Psychosociální techniky

Cílem bylo aktivní zapojení studentů a modelování situací souvisejících s rizikovým chováním.

 

Celkové hodnocení

   Seminář je koncipován tak, aby ve spolupráci se studenty byly pojmenovány účinky, rizika a důsledky užívání legálních a nelegálních návykových látek. Cílem semináře je posílit protidrogové postoje studentů, poskytnout jim dostatek informací o návykových látkách tak, aby se v případě kontaktu s látkou mohli svobodně a informovaně rozhodnout, zda ji užijí či nikoliv. Seminář hodnotím jako velmi přínosný, jak pro studenty, tak pro třídní učitele.  Lektorce se podařilo navázat se studenty kontakt a tím vytvořit atmosféru důvěry a spolupráce. Svůj význam měla také práce ve skupinkách a aktivní zapojení žáků do diskuse. Třídní učitele si mohou  na základě vypracované zprávy lektorkou prevcentra  zmapovat situaci v kolektivu třídy a následně využít získané informace v další  práci se třídou. 

Další foto z akce zde

Protidrogová prevence

Protidrogová prevence

Protidrogová prevence

Tisknout