27.09.2016 17:26

Spolupráce s Oblastní charitou Jihlava

Spolupráce s Oblastní charitou Jihlava

Předmětem dohody je spolupráce smluvních stran v případě mimořádných situací. Vybraní studenti školy TRIVIS se v případě naléhavé potřeby zapojí po nezbytně nutnou dobu do činnosti krizového týmu OCHJ pro mimořádné události. Jedná se především o pomoc a likvidaci následků při živelních katastrofách na území působnosti OCHJ.

Spolupráce navazuje na pomoc v roce 2013, kdy OCHJ vyslala 4 studenty naší školy do oblastí postižených povodněmi (Litoměřicko)

Tisknout



Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68