04.05.2015 21:42

Střelby - článek

Žáci TRIVIS střílet umějí

Součástí praktické výuky žáků T R I V I S Střední školy veřejnoprávní ve Vodňanech je střelba z krátkých a dlouhých palných zbraní. Tento praktický výcvik zastřešuje předmět „Střelecká příprava“ u žáků třetích ročníků. Ti však v průběhu roku trénovali střelbu pouze ze vzduchových zbraní.

Žáci 3. A absolvovali ve dnech 21. a 22. 4. 2015 na střelnici Svazu technických sportů v Písku-Hradišti přípravu, která byla rozdělena na 3 části: teorie, rozebrání a sestavení různých typů krátkých a dlouhých palných zbraní, praktická střelba. Výcvik vedl střelecký zkušební komisař Antonín Kavka se svým asistentem podle předem připraveného náročného plánu.

Nejprve proběhlo seznámení s bezpečnostními pravidly a opatřeními na střelnicích a opakování provádění první zdravotnické pomoci. Potom následovalo vypracování teoretického testu, který se skládal zejména ze znalostí zákona 119/2002 sb. o zbraních a střelivu (př. hlavní části zbraně, složení náboje, kategorie zbraní, nošení zbraně, držení zbraně, zbrojní průkaz apod.)

Všichni účastníci postupně rozebrali hlavní části pistole ČZ-75 Sports, samopal Sa-58 P a opakovací brokovnici a téměř všichni splnili orientační časový limit. Potom již následovalo to, na co se většina žáků těšila. Praktická střelba z výše uvedených zbraní a jako přídavek za vzornou kázeň a velmi dobré znalosti ještě střelba z americké útočné pušky M-16.

Střílelo se na různé druhy terčů např. papírové, terorista s rukojmím, kovové padací terče apod. s možností různých střeleckých poloh. Až na výjimky byly výsledky velmi dobré. Maximálního nástřelu 160 bodů však nikdo nedosáhl.

Vyhodnocení nejlepších:
==========================================================

1. David Herka-151 b  1. Martina Suková-143 b

2. Karel Frnka-148 b

2. Karolína Hájková-139 b

3. dělené pořadí pro 3 borce
Filip Lang, Martin Krivko a Lukáš Třeštík
s nástřelem 147 bodů

 
3. Anna Suchá-134 b


Teoretické i praktické výsledky byly založeny do dokumentace o provedeném výcviku včetně kopie Osvědčení o absolvování této náročné, ale důležité přípravy.

Závěrem lze konstatovat, že všichni dotazovaní žáci byli spokojeni se způsobem a náplní prováděné praktické výuky střelecké přípravy.

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany