střelecký kroužek - zahájení sportovní den - Memorial H. Kořeného - výsledky doprodej odborných skript adaptační kurz 1. ročníku 2018 rozvrhy tříd 2018 -19 uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
19.10.2012 09:53

Studentská vědecká konference TRIVIS – VOŠ

Dne 11. října 2012 se uskutečnila historicky první vědecká konference na téma „Bezpečnost a ochrana obyvatelstva“, kterou pořádala Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. ve spolupráci s Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra ČR v prostorách kongresového sálu VPŠ MV ČR v Hrdlořezích.

Na domácí půdě úvodem přítomné přivítal plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA – ředitel VPŠ MV ČR v Praze a popřál konferenci zdárný průběh.

Pro 150 účastníků konference přednášelo jedenáct studentů třetích ročníků, kteří budou letos ukončovat studium na vyšší odborné škole TRIVIS. Účastníky konference tvořili studenti TRIVIS – VOŠ, žáci 4 letého denního vzdělávání TRIVIS -  SŠV Praha a hosté z mimopražských SŠV. Mezi hosty byli rovněž zástupci VPŠ a SPŠ MV ČR v Holešově. Pozvání přijal též Ing. Otakar J. Mika, CSc. z Vysokého učení technického v Brně, který hned na úvod ukázal studentům, jak přednáší opravdový mistr slova a zdatný vědec. Po něm následoval Jaroslav Mangl z ELPISu s.r.o., který svojí úvahou o energii, technologii, rozvoji a úpadku lidstva donutil většinu přítomných zamyslet se nad otázkami, které možná dříve ani nevnímali nebo o nich nepřemýšleli. Po té se již slova ujali jednotliví studenti a nenechali se věru profesionály nijak zahanbit. Většina jejich příspěvků byla velice dobře rétoricky zvládnuta a po obsahové stránce přinášela zajímavé pohledy na problematiku, byť třeba notoricky známou a mnohokráte v odborné literatuře popsanou.

Význam konference spočíval zejména v tom, že si studenti mohli vyzkoušet vystoupení před publikem čítajícím mnoho desítek posluchačů. V úvodu některých vystoupení byla cítit nervozita, která však v průběhu jednotlivých příspěvků studenty opouštěla, a tak v závěru mohl předseda představenstva společnosti TRIVIS, a.s. – JUDr. Kartel Klvaňa konstatovat, že se konference opravdu podařila a měla vysokou profesionální úroveň.

Po skončení konference byla uspořádána mezi posluchači z řad studentů anketa o nejlepší příspěvek. Tuto soutěž vyhrála slečna Lucie Šádková, která se ve svém příspěvku věnovala Kaprunské tragédii. Výběr tématu i způsob podání zjevně nadchl přítomné tak, že o jejím vítězství nebylo žádných pochybností. Jako odměnu obdržela z rukou JUDr. Petra Hanzla, ředitele TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o. velkou láhev sektu.

Stejnou anketu, tentokrát však mezi přítomným pedagogickým sborem a pozvanými hosty, vyhrála slečna Jitka Fialová se svým netradičním zpracováním zkušeností z pražských povodní. Druhá láhev sektu v rukách studentů VOŠ dávala tušit, že oslavy se na koleji protáhnou do pozdních večerních hodin.

Pro odlehčení byli na závěr losováni účastníci ankety, kteří si mohli vybrat z různých dárkových a reklamních předmětů věnovaných sponzory.


Fotka 3

Fotka 2

Foto konference

Tisknout