03.04.2017 12:54

Studentům se daří v celostátní soutěži EUROPA SECURA

Studentům se daří v celostátní soutěži EUROPA SECURA

V tomto roce se studenti TRIVIS Jihlava poprvé zúčastnili celostátní soutěže Europa Secura.

            V základním kole (okresní kolo) se pokusilo o postup dále celkem 5 týmů (1. B, 2. A, 2. C po 1 týmu a 2. B 2 týmy).

            Nakonec nástrahy základního kola v podobě online testu zvládli 2 týmy, které nás budou reprezentovat na krajském kole. Ze 130 možných bodů získalo družstvo třídy 2. C ve složení Markéta PROKEŠOVÁ, David PUMPINEC a Dominik ONDRÁČEK 97 bodů.

            A nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo třídy 2. B ve složení Lenka ŠVESTKOVÁ, Kristýna JANSÍKOVÁ a Jana PLÁTOVÁ - 106 bodů.

            Do krajského kola musí tým 2. C zpracovat bezpečnostní analýzu na konflikt Rusko - Ukrajina. Družstvu 2. B byl přidělen konflikt Izrael - Palestina.

            Všem družstvům děkujeme za účast v základním kole a postupujícím přejeme mnoho dobrých nápadů a trpělivosti při řešení zadaných témat.     

 

EUROPA SECURA

 

            Europa Secura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance.

            V roce 2017 proběhne již desátý ročník soutěže. Registrace tříčlenných týmů byly ukončeny. První kolo proběhlo od 27. do 28. března online a krajská kola jsou plánována na květen. Do 7. května musí postupující týmy odevzdat bezpečnostní analýzy na přidělené téma.

            Nejlepší týmy z jednotlivých krajů postoupí na pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy pošleme na výlet do Bruselu.

 

Krajské kolo

            Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů ve spolupráci s Eurocentry. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže.

            Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Písemné kolo je zaměřeno na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii. Úkolem soutěžících týmů je detailně nastudovat historické pozadí řešeného konfliktu či konfliktní situace, zjistit co možná nejvíce podrobností o současné situaci a roli jednotlivých hráčů (států, organizací) a navrhnout určitý způsob řešení, který by byl pro konkrétní vládu či organizaci výhodný.

Celostátní kolo

            Celostátní kolo soutěže Europa Secura proběhne v termínu od 12. do 16. června 2017 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR.           Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU / NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne.

Celostátního kola soutěže Europa Secura se zúčastní max. čtrnáct nejlepších týmů z ČR - vítězů krajských kol.

tn_obrazek_1248.jpg

Fotka 1

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68