21.02.2017 08:01

TA 2A,2C - požadavky k zápočtu

         Technika Administrativy 2A,2C - požadavky k zápočtu

A.     Zdroj

www.jarjurek.cz

 

B.      Kapitoly k prostudování:

 

Normalizovaná úprava písemností -úprava adres

                                                      dopisy na hlavičkových papírech

                                                       úprava obchodního dopisu

 

Písemnosti při uzavírání kupních smluv –

                                                        poptávka, nabídka, objednávka

                                                        kupní smlouva

 

Písemnosti při pracovních poradách –

                                               pozvánka, zápis z porady

Personální písemnosti –  ukončení pracovního poměru

 

Jednoduché právní písemnosti –       plná moc, dlužní úpis

 

C.      Praktické úkoly

 

Každý úkol vypracujte na novou stránku a uložte zvlášť. Při zpracování úkolů dodržujte předepsané normy a držte se výše uvedeného zdroje. Hotovou práci odešlete na adresu   nejpozději do 20.března 2013. Nezapomeňte na dohodnutý kontrolní den.

 

Úkol 1

Na jednu stránku formátu A4 zobrazte rozvržení jednotlivých částí  obchodního dopisu.

 

Úkol 2

Uveďte 6 příkladů různých možnosti psaní adres (fyzické osobě, fyzické osobě do firmy, právnické osobě, atd.)

Úkol 3

Vymyslete vlastní fiktivní firmu a na jedné stránce uveďte její název, právnickou formu, její sídlo (přesnou adresu), předmět činnosti firmy, počet zaměstnanců,  Vaší funkci (ředitel/ka  nebo  majitel/ka) a vytvořte jednoduché logo firmy.

 

Úkol 4

Pro tuto firmu vytvořte hlavičkový papír (předtisk) včetně záhlaví s logem, zápatí, a odvolacích údajů.

 

Úkol 5

Vaše fiktivní firma rozesílá nevyžádanou nabídku. Vytvořte nevyžádanou nabídku formou obchodního dopisu (bez odvolacích údajů) podle zásad uvedených v kapitole nabídka (viz kapitoly k prostudování).

 

Úkol 6

Vaše fiktivní firma se rozhodne rozeslat totožnou nevyžádanou nabídku, tentokrát formou letáku. Vytvořte leták (berte v úvahu velikost, barvy, cenu, odlišný způsob vyjadřování, atd.)

 

Kontrolní hodina

 

Úkol 7

Vaše firma pozve zaměstnance na poradu. Vytvořte zápis z této porady se všemi náležitostmi (viz kapitloly k prostudování). Prohlédněte si několik zápisů z jednání zastupitelstva v místě Vašeho bydliště.

 

Úkol 8

Ukončete pracovní poměr s jedním ze svých zaměstnanců, kteří se zúčastnili porady, pro nadbytečnost. Poděkujte zaměstnanci za odvedenou práci.

 

Úkol 9

Požádejte o ukončení Vašeho pracovního poměru ve firmě dohodou. V případě, že jste majitelé firmy, napiště takovouto žádost jménem jednoho ze zaměstnanců.

 

Úkol 10

Zplnomocněte jednoho ze svých zaměstnanců k nějaké činnosti pro firmu. Napište plnou moc.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy