14.05.2018 12:35

Témata absolvenských prací pro šk.rok 2018/2019

 V příloze naleznete témata absolvenských prací pro šk.rok 2018/2019

Téma je nutné si vybrat a nahlásit na studijní oddělení VOŠ a to nejpozději do 30.9.2018. Zároveň s nahlášením je nutné si  podat přihlašku k tématu, kterou naleznete na webu školy v sekci pro studenty.

Studenti Prevence kriminality si vybírají téma z částí A a C

Studenti krizového řízení z částí B a C

Jedno vybrané téma mohou mít jen dva studenti.

Pokud student je již domluven s některým z kantorů na vedením práce, je nutné tuto skutečnost zapsat do přihlášky.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy