07.05.2016 15:03

Trivis Vodňany – škola hrou!

V současné době mají žáci základních škol opravdu široké spektrum možností výběru střední školy. Existují různé obory a existují zejména soukromé střední školy, jako je například i náš vodňanský Trivis. Mnozí lidé jsou ke vzdělání na soukromých školách skeptičtí. Objevují se názory, že tyto školy jsou pouhými „dávači“ vzdělání za úplatu a příliš toho oproti státním školám nenaučí... Je tomu tak doopravdy? Na to by si měl udělat názor každý sám.

Rozlišujeme člověka od člověka, stejně tak se liší škola od školy. Málokdo z nás absolvoval nebo někdy absolvuje dvě a více středních škol, přesto tací lidé jsou a já je znám. Ve Vodňanech se Trivis rozhodně nepovažuje za lehkou školu a já s tím mohu jedině souhlasit. Je to sice soukromá střední škola, což s sebou nese určité výhody, nikoli však v úlevách ve vzdělávacím programu. Všem se zde měří stejným metrem a laťka je nasazena poměrně vysoko, navíc se podle slov kantorů s každým dalším maturitním ročníkem neustále zvedá, což je jasným důkazem toho, že drží krok se státními středními školami. Mluvil jsem o jakési výhodě, kterou poskytuje studium na soukromé střední škole. Celkově těchto výhod je více, ale tou nejdůležitější je počet studentů na celé škole. Naše střední škola není příliš velká, a proto jak vyučující učitelé, tak vedení školy, poměrně dobře znají i osobní poměry jednotlivých studentů. Mají tak v určitých oblastech pochopení a v závažných situacích dokážou dát druhou šanci. To se však nesmí zneužívat a věřte, že takové pokusy prokouknou rychle a jak rychle jste přišli, tak stejně rychle ze školy poletíte. Škola samozřejmě studenty potřebuje, neboť jsou to oni, kdo škole přispívá na provoz svými ročními příspěvky, avšak rozhodně ne za každou cenu.

V nadpisu jsem zmínil zajímavé sousloví - škola hrou - a to z jednoduchého důvodu. Trivis je škola, kde se nenudíte. Přirozeně jsou zde hodiny, kterým se nevyhnete a které nebaví nikoho, tedy všeobecně-vzdělávací předměty, ale pak jsou zde předměty spjaté s oborem bezpečnostně-právní činnost a věřte, že to nuda opravdu není. Ale pozor, určitě tento obor není pro každého. Zkrátka je to střední odborná škola a je třeba mít k tomuto zaměření vztah – nejlépe k právu, kriminalistice a kriminologii, ale i k bezpečnostním složkám jako je hasičský záchranný sbor nebo třeba vězeňská služba a justiční stráž.

Kromě toho je třeba vyzvednout pravidelně pořádané školní akce, kterých není zrovna málo. Vždyť s jakou střední školou pojedete pětkrát za čtyřleté studium do Prahy do divadla, se kterou školou se podíváte do uzavřených útrob přísně střeženého ruzyňského letiště, jaký učitel vás vezme na prohlídku vnitřních prostor pankrácké věznice přímo do hlavního provozu? Byli jste někdy na sezení u soudu, zkusili jste si někdy praktickou práci městského strážníka, máte kurz první pomoci od samotného Červeného kříže? Jistěže ne, naprostá většina obyčejných smrtelníků, kterými všichni jsme, se v životě do takovýchto míst nikdy nedostane. Přitom je to poměrně zajímavá zkušenost. Stříleli jste někdy ze samopalu nebo brokovnice, nebo i obyčejné pistole, jež je využívána příslušníky policie? Umíte základy sebeobrany, máte dobrou fyzickou kondici? Ke všem těmto neobyčejným věcem se v průběhu čtyř let dostanete. Spousta lidí to nestihne ani za celý život.

Jestliže byste se chtěli stát v budoucnu členem ozbrojené složky, neváhejte. Po zrušení státních středních policejních škol je toto skvělá náhrada. A že je tato škola soukromá? Prosím vás, můžeme si koupit nový mobil, nový počítač nebo, chraň bůh, tu hloupost jako je tablet, ale investovat do vlastního kvalitního vzdělání podporujícího náš osobní rozvoj a získání důležitých základů pro vykonávání budoucího povolání nemůžeme? Je třeba myslet racionálně. Já sám jsem se na školu přihlásil na doporučení svého otce, který zde před lety studoval na dálkové formě studia. Také jsem zpočátku na školu pohlížel skrz prsty jako na soukromou, tedy špatnou. Sotva jsem však do školy nastoupil, uvědomil jsem si, že tohle nebude „flákárna a žádná brnkačka“. Dobré výsledky si zde musíte opravdu zasloužit. Přátelé ze státních středních škol, se kterými naše vzdělávací programy občas porovnáváme, dokonce zírají, co všechno musíme vytvořit, jaké písemnosti píšeme, a říkají, že je naše škola těžká. Na druhou stranu není nic, co by se nedalo zvládnout. Alespoň já jsem se tím za celé čtyři roky nesetkal. Jsou zde učitelé, kteří rádi poradí, když si zrovna nevíte rady, a to nejdůležitější – mluví z osobní zkušenosti. Jsou to zkušení praktici z oboru, kteří si ve svých osobních životních příbězích leccos zažili, a každý z našich učitelů je neobyčejně zajímavý člověk. Všechny ale spojuje jedno. Jsou to dobří učitelé, kteří naučit dokážou, kteří dané problematice perfektně rozumí, znají spoustu osobních příkladů na danou problematiku a hlavně nás opravdu chtějí něco naučit a snaží se, abychom jejich zkušenosti mohli použít v budoucnu i my. To přece jen tak někde nepořídíte.

Dalo by se říci, že naše škola je jedna velká rodina. Všichni se zde tak nějak znají, všichni si rádi vyhoví a to je samo o sobě velmi důležité v následném samostatném životě i pro nás studenty. Trivis je škola, která vás naučí se osamostatnit a rozhodovat se sám za sebe, a to si nikde nekoupíte. A když se objeví, čistě náhodou, nějaký problém a vy se začínáte topit? Učitelé jsou ochotni hodit záchranný kruh, ale vy jste ti, kteří se musí snažit, oni poskytnou prostředky a ukáží cestu, ale vy musíte doplavat ke břehu. Nikdo zde za vás nic neudělá, dostanete pouze podrobný návod, jak lze úkol zvládnout, zbytek je čistě na vás. Střední škola veřejnoprávní Trivis, alespoň co se té naší vodňanské pobočky týče, rozhodně vyvrací mýtus, že soukromá škola se rovná špatná škola. Naopak. V mnoha ohledech zde poskytnuté vzdělání z vysoka přesahuje to získané na školách státních a proč? No protože soukromé subjekty se musí více snažit, aby úspěchu dosáhly a abyste úspěšní byli i Vy!

 

Vojta Včelička, Trivis, 4. A 

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany