13.05.2015 09:00

Účast v projektech EU - Projektový den


Název projektu:                Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program:          Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:   1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:              1.1 - Zvyšování kvality ke vzdělávání

V rámci výzvy:                 č. 53

Projekt probíhá ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

  • dne 16.4. 2015 se uskutečnil první projektový den

více na www.radostzpohybu.cz


Společenský den na TRIVISu

Název akce: Projektový den zdravého životního stylu pro žáky základních a středních škol (KA1)

Datum: 13. 5. 2015

Místo konáníTRIVIS- Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o.

Počet účastníků: 99 žáků

Program akce: Během projektového dne jsme se snažili realizovat návrhy našich žáků směřující k vylepšení klimatu školy. Tyto návrhy jsme rozdělili do čtyř aktivit, a to:

1)    Zdravá svačinka

2)    Relaxační místo

3)    Společenský den

4)    Na tělocvik s koloběžkou

-       Na přípravě a organizaci jednotlivých aktivit se podílela vždy jedna třída, určená losem

 

Stručný popis práce s cílovou skupinou:

1)    Zdravá svačinka – třída 1. A – žáci připravili pro celou školu občerstvení v duchu zdravé výživy

2)    Relaxační místo – třída 3. A – žáci upravili dříve nevyužívaný venkovní prostor (školní dvůr) k odpočinku o přestávkách, úklid, lavičky, posezení, květinová výzdoba…

3)    Společenský den – třída 1. B – volba Miss a Missáka

4)    Na tělocvik s koloběžkou – třída 2. A – žáci využili k přesunu na výuku tělesné výchovy koloběžky

  • fotodokumentace v Galerii školy

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov