17.07.2017 08:57

UPOZORNĚNÍ pro 1 a 2 ročníky

Konec školního roku - pokyny pro 1 a 2 ročníky

Studenti prvních a druhých ročníků obou forem výuky  MĚLI nejpozději do 14.7.2017 odevzdat, zprávu z praxe, hodnocení či podepsanou smlouvu( pokud již neučinili), Index ke kontrole a to bez vyjímky( odevzdají i studenti, kteří nemají uzavřenou nebo mají odloženou klasifikaci).

Možnosti doručení :

Zaslat poštou a to pouze doporučeně( aby se předešlo ztrátě Indexu)

Osobně do schránky školy nebo na sekretariátu VOŠ.

Úřední hodiny VOŠ na prázdniny.

 

MNOHO STUDENTŮ PODCENILO TENTO TERMÍN - PO DOHODĚ S VEDENÍM ŠKOLY JE LHŮTA PRODLOUŽENA KONCE ČERVENCE.

POKUD STUDENTI NEODEVZDAJÍ NEBUDE JIM PRAXE UZNÁNA, DLE SMĚRNICE O VYKONÁNÍ ODBORNÉ PRAXE.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy