23.06.2016 19:14

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 1. a 2. ročníku VOŠ

Termín pro odevzdání hodnocení z praxe popř. i podepsané smlouvy na odbornou praxi je nejpozději do 9. 9. 2016.

  • Lze odevzdat i v průběhu letních prázdnin – termíny úředních hodin sekretariátu budou zveřejněny na webu školy.

Pro postup do dalšího ročníku VOŠ je třeba splnit předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období příslušného školního roku. Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění povinností určených učebním plánem - uzavření klasifikace za předchozí ročník.

  • Student VOŠ předá „Výkaz o studiu“ na sekretariát školy ke kontrole a uzavření ročníku nejpozději do 9. 9. 2016!

Školní rok 2016/2017 bude zahájen od 5. 9. 2016, bližší informace k organizaci školního roku budou zveřejněny nejpozději 14 dni před zahájením školního roku.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68