21.03.2016 10:50

Úspěch v soutěži!

Název akce: Komenský a my – celorepubliková literárně historická a výtvarná soutěž pro děti a mládež

 

Cíl akce:  Slavnostní vyhlášení vítězů

Datum konání: 18. 3. 2016, Brandýs nad Orlicí

Pedagogové spolupracující na akci: Mgr. Marta Zatloukalová

 

Lektor, organizace či instituce spolupracující na akci: vyhlašovatel - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pořadatel – Základní škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, záštita a odborné vedení - Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR, město Brandýs nad Orlicí

 

Zúčastnění žáci      třída: 3. A

                                počet žáků: 1 – Ivana Wengrynová 

Stručný záznam obsahu a průběhu akce:  

Motivováni životem, dílem a také vztahem Jana Amose Komenského k Brandýsu nad Orlicí, čestným názvem školy J.A. Komenského, členstvím v Unii Comenius, pravidelnými setkáními pedagogů a velkými sympatiemi ke Komenskému jako osobnosti světového významu, člověku vynikajícímu v řadě oborů lidské činnosti, jehož myšlenky se staly inspirací pro generace následovníků a oslovují i naši současnost, jsme se rozhodli vyhlásit celostátní soutěž „KOMENSKÝ A MY“ zaměřenou na život, dílo a myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Tato soutěž je otevřena i dětem a mládeži z dalších evropských zemí. Soutěž si klade za cíl přispět ke zvýšení historického vědomí naší mladé generace a k rozvíjení schopnosti integrativního myšlení a hledání samostatných tvůrčích řešení.

Hodnocení akce: 

Ivana Wengrynová získala v literární soutěži 4. místo se svojí esejí „Co je to statečnost?“

 

21. 3. 2016                                                       Mgr. Marta Zatloukalová

                                                                                  


 

 

 

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov