18.06.2018 12:46

Úspěch v soutěži odborných prací!

Úspěch v soutěži odborných prací!

Dne  07. června 2018 se tři žákyně a jeden žák naší školy, a to Iveta BINDROVÁ, Dominika ZÁLEŠÁKOVÁ, Natálie NEJERÁLOVÁKvído KŘÍŽzúčastnili ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově  závěrečného kola 6. ročníku soutěže odborných prací (jednalo se o ústní prezentaci), kterou pro žáky středních škol s  oprávněním k výuce v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost pořádala výše zmíněná škola. Naši žáci svým umístěním v soutěži, která byla dosti náročná, dosáhli značného úspěchu, o čemž svědčí skutečnost, že v kategorii „Právo se  Iveta BINDROVÁ a Dominika ZÁLEŠÁKOVÁ umístili na třetím místě z celkového  počtu patnácti účastníků. Odborná práce Natálie NEJERÁLOVÉKvída KŘÍŽEbyla v kategorii „100. výročí vzniku Československa“ hodnocena jako nejlepší ze čtyř soutěžních prací.

Úspěch v soutěži odborných prací zaznamenala i letošní maturantka Tereza MELENOVSKÁ. Ta se zúčastnila soutěže vyhlášené TRIVIS – SŠV a VOŠ Praha na téma Psychologie oběti a pachatele. Se svou prací zaměřenou na psychologii oběti a pachatele při násilné trestné činnosti se umístila na krásném 1. místě ze všech zúčastněných.

Všem, kteří se na úspěšné reprezentaci školy v dané soutěži podíleli, je třeba poděkovat, a to nejen žákům, ale i pedagogickým pracovníkům, kteří jim se zpracováním soutěžních prací různou intenzitou pomáhali.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68