24.05.2018 09:37

Volná místa - přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019

Přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019 - 

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  do 26.8.2018 pro II. kolo  přijímacího řízení. Přihlášky po tomto datu nutno avizovat do předu škole nejpozději však dva dny před přijímacím řízení.

Přijímací řízení - probíhá v budově školy Trivis, Hovorčovická 1281/11, Praha 8 - Kobylisy

II. kolo proběhne dne 28.8.2018 od 8:00hod do 14:hod ve druhém patře budovy.

Podmínky pro přijetí

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2018 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů

Ø  vykonání přijímacího řízení formou osobního pohovoru na téma profesní orientace

Ø  podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Ø  kromě školného hradí student (jiný plátce školného) náklady spojené s přijímacím řízením formou manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých)

Více naleznete na webu v sekci pro UCHAZEČE .

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy