24.05.2018 09:37

Volná místa - přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019

Přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019 - 

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  do 26.6.2018 pro 1. kolo a pro II.kolo do 26.8.2018 přijímacího řízení. Přihlášky po tomto datu nutno avizovat do předu škole nejpozději však dva dny před přijímacím řízení.

Přijímací řízení - probíhá v budově školy Trivis, Hovorčovická 1281/11, Praha 8 - Kobylisy

I. kolo proběhne dne 28.6.2018 od 8:00hod do 14:hod ve druhém patře budovy.

II. kolo proběhne dne 28.8.2018 od 8:00hod do 14:hod ve druhém patře budovy.


Podmínky pro přijetí

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2018 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů

Ø  vykonání přijímacího řízení formou osobního pohovoru na téma profesní orientace

Ø  podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Ø  kromě školného hradí student (jiný plátce školného) náklady spojené s přijímacím řízením formou manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých)

Více naleznete na webu v sekci pro UCHAZEČE .

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy