25.06.2013 10:09

Vstupní soustředění 1.ročníku

Další informace najdete v sekci "výukové aktivity" na úvodní stránce.

Základní informace:

Organizační zajištění vstupního soustředění

 

Datum konání:     1.A, 1.B       10.9.- 12.9.2013

Místo: Cyklocamp pod Landštejnem, oblast Česká Kanada

Ubytování: chatky, čtyř nebo šestilůžkové pokoje

Cena: 1250,- Kč ( uhradit do 6.9.2013 na sekretariátu TRIVIS p. Ullmannové)

             Cena zahrnuje dopravu, pojištění, ubytování bez lůžkovin (nutný vlastní spacák),

             celodenní stravu + pitný režim (2x snídaně,3x oběd,2x večeře), lanový program,

             paintball, aquazorbing, lukostřelbu a další prožitkové aktivity.

 

Sraz : úterý 10.9.201310:20 na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě

Odjezd: 10:45 směr Slavonice, příjezd do Slavonic 12:49

Návrat: čtvrtek 12.9.2013 17:14 na hlavní vlakové nádraží v Jihlavě, ze Slavonic 15:04

 

Informace o kurzu: kurz probíhá v budově, na hřišti a v přírodě. Od vlaku nás odveze autobus do kempu Landštejn. Stravování začíná obědem a končí obědem. Program kurzu bude přizpůsoben fyzické zdatnosti studentů a klimatickým podmínkám. Před odjezdem na kurz budou studenti poučeni o bezpečnosti na kurzu, zákazu kouření, požití alkoholu a návykových látek

Program kurzu je zpracován na základě Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, a studentů ve školských zařízení zřizovaných MŠMT: č.j. 37014/2005 – 25, vydaný dne 22.12.2005 v Praze, platný od 1.1.2006. Organizace vstupního soustředění vychází z tohoto pokynu a Příručky pro instruktory.

-požití alkoholického nápoje nebo jakékoliv návykové látky účastníkem kurzu je přísně zakázáno a je důvodem k vyloučení z kurzu bez náhrady.

- na program není účastníkům doporučeno nosit cenné předměty a vybavení (prstýnky,MP3 přehrávače, mobilní telefony,…).Pedagog nenese zodpovědnost za poškození nebo ztrátu uvedených předmětů, ani za poranění těmito předměty v průběhu programu, ani mimo něj.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68