15.05.2014 10:50

Výsledky DT - informace

 

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn od 7. května 2014 12.00 hodin na adrese vpz.cermat.cz.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.¨

K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy v prosinci 2013. Pakliže maturant nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce u sebe, musí se obrátit na ředitele školy a požádat ho o něj.

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka – dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu. 
Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním do 14. května  od 16. května 2014 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 3 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním).

Vyhodnocený záznamový arch didaktického testu – dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou, v případě uzavřených úloh, zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, který žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na www.novamaturita.cz od 15. května) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.
Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním do 14. května – od 16. do 23. května (při pozdějším udělení souhlasu po 16. květnu vždy do 5 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním).

Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka – Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce z cizího jazyka udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Záznam o hodnocení písemné práce z českého jazyka se neodesílá, písemné práce z ČJL jsou hodnoceny hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy.
Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním - nejdříve v den zahájení ústních zkoušek třídy příslušného žáka (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 3 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním).

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka – tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný. Výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí, proto je vydán vždy až po ukončení zkoušek a po zpracování výsledků všech maturantů, kteří byli ke společné části maturitní zkoušky přihlášeni.
Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním  nejdříve 16. června 2014. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem, případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

 

Tisknout