27.04.2015 16:43

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2015 / 2016

V souladu s § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhlo ve dnech 22.dubna až 27.dubna 2015 přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole veřejnoprávní TRIVIS Jihlava s těmito výsledky:

 
Kritéria přijímacího řízení a vzor odvolání naleznete níže

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68