15.01.2018 13:53

Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 • délka projektu od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
 • Operační program - „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ čís. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005976 - Projekt  TRIVIS Prostějov
 • Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ
 • III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • III/1.6 Školní kariérový poradce
 • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP
 • III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP
 • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
 • III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • III/3.1.Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
 • III/4.1. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • pdf plakát , Velikost: 72.44 kB, Datum poslední změny: 28.08.2017

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov