uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia
21.05.2012 11:04

Žáci TRIVIS SŠV Praha ve svém maturitním poločase

K dnešnímu dni (19.5.2012) mají žáci – maturanti 4-letého denního vzdělávání TRIVIS převážnou část státní maturity za sebou.

Celkem 52 žáků denního studia absolvovalo společně se svými kolegy – žáky nástavbového dálkového studia - dne 16.4.2012 v rámci státních maturit písemnou praktickou zkoušku z odborných předmětů a následně pak ve dnech 2., 3., 4., 7. a 9.5.2012 v rámci společné části maturitní zkoušky didaktické testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků (AJ, NJ, RJ – u dálkového studia), spolu s písemnými pracemi z těchto předmětů, v některých případech rovněž z matematiky.

Kromě výsledků z písemných prací z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk, které budou známy dle současné právní úpravy s největší pravděpodobností až 6.6.2012, žáci již své výsledky zkoušek této části znají.

Podobně jako loni, velmi dobře uspěli žáci 4-letého denního vzdělávání (pouze v 1 případě nebyla složena zkouška z matematiky, která byla vykonávána jako zkouška opravná, 1x byl zaznamenán případ neúspěchu v didaktickém testu z českého jazyka a literatury, oproti tomu 100 procentní úspěšnost dosáhli žáci v didaktickém testu z cizích jazyků.

Na rozdíl od minulého školního roku došlo u stejných zkoušek k evidentnímu zlepšení výsledků u žáků nástavbového dálkového studia.

Ve dnech 16., 17. a 18.5.2012 absolvovali žáci 4-letého denního vzdělávání ústní zkoušky společné a profilové části státní maturity. Jednalo se o ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, dále pak zkoušky z předmětů právo a integrovaný záchranný systém. Z již zmíněných 52 žáků bohužel neprospěli 3 žáci z předmětu český jazyk a literatura, 1 žák z předmětu anglický jazyk a integrovaný záchranný systém. Značnou radost udělali žáci svým pedagogům a předsedům maturitních komisí při ústních zkouškách z předmětu právo, kde bylo obecně oproti loňskému školnímu roku konstatováno značné zvýšení vědomostí žáků.

Několik žáků skládalo rovněž nepovinné maturitní zkoušky z předmětů kriminalistika a veřejný pořádek, 15 žáků zdárně absolvovalo nepovinnou maturitní zkoušku z předmětu sebeobrana.

V týdnu od 28.5. do 1.6.2012 budou skládat ústní zkoušky společné a profilové části státní maturity žáci nástavbového dálkového studia. Vedení školy jim přeje touto cestou hodně úspěchů při završení své studijní přípravy.

Dne 8.6.2012 v 10,00 hod. se uskuteční pro žáky – absolventy 4-letého denního vzdělávání TRIVIS a jejich blízké v KD Krakov slavnostní předání maturitních vysvědčení. Absolventi

Obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Tisknout