30.05.2017 09:48

Zátěžový kurz voda - 3.A

Zátěžový kurz voda - 3.A

Ve dnech 23. – 25. 5. 2017 se uskutečnil náš zátěžový kurz.
Odjez byl v úterý 23. 5. v 7:25 z hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Cesta vlakem trvala cca 2,5 hodiny. Vlakem jsme dorazili do Českých Budějovic, kde na nás čekal náš autobus. Příjezd do kempu byl kolem 11. hodiny a následovalo vybalování a stavění stanů. Po vybalení každá dvojice vyfasovala jednu kánoi, dvě pádla, dvě vesty a jeden barel. Dále jsme pokračovali pod Lipno, kde začal náš kurz. Nejprve si všichni vyzkoušeli jízdu nanečisto a po 15 minutách jsme vyjeli směr Rožmberk.
Po 5 minutách nás čekal první jez. Některým se podařilo sjet jez, ale někteří se cvakli. Dále jsme pokračovali do Rožmberku, kde jsme kousek před jezem zastavili a pohráli si s naší rovnováhou. Úkolem bylo vystřídat se se svým parťákem místa, stoupnout si na kánoi a poté ji v  sedě rozhoupat. Když si všichni pohráli, přesunuli jsme se k jezu. Tam si každý z dvojic vyzkoušel zachránit svého kamaráda. Poté nám učitelé ukázali, jak správně jez sjet. Dále jsme pokračovali po trase a po nějaké době jsme přijeli k poslednímu jezu. Instruktor Dan nám znovu ukázal, jak správně sjet a všichni tak učinili. Do cíle nám pak zbývalo pár metrů. K cíli pro nás přijel autobus, který nás přivezl zpět do kempu.
Když jsme dorazili do kempu, tak někteří z nás šli do sprch a  zbytek šel na večeři. Po večeři jsme hráli různé hry a nesmělo chybět ani zpívání a hraní na kytaru.
Druhý den v sedm hodin jsme měli budíček a po ranní hygieně následovala snídaně. Ta byla ve formě švédských stolů. V 8:30 jsme vyjížděli z kempu Viking po vodě směrem k  Českému Krumlovu. Cestou do Krumlova jsme projeli třemi jezy. První v  Krumlově zvaný „Lira“, jsme objeli, protože se nedal sjet. Během cesty jste projeli ještě dva jezy a poté jsme zastavili na jídlo u Milana. Jelikož jsme měli dostatek času, tak jsme tam strávili cca 1,5 hodiny. K  poslednímu jezu zbývalo pár kilometrů a tak jsme se nikam nehnali. U  jezu nás učitelé ukázali, že se dá jez sjet i pozadu. Třem studentům se to také povedlo. Poté pro nás přijel opět autobus. Po cestě jsme zpívali vodácký popěvek „Hou, hou, samá voda“. Večer byl stejný jako minulý až na to, že jsme si navečer udělali ohýnek, který jsme po chvilce museli opustit, protože začalo pršet. Tak jsme se přesunuli do hospody, kde jsme pokračovali zábavou a zpíváním.
Třetí den byl stejný jako druhý. Ale tentokrát jsme si tu „Liru“ sjeli. Cesta nám končila kousek za Krumlovem. Při ukončení kurzu nemohlo chybět tradiční „pasování na vodáky“. Pak jsme se přesunuli autobusem do kempu, naobědvali se, sbalili a rozloučili se s Vikingem. Návrat do Jihlavy byl v 18:30 a poté každý pokračoval po své cestě.
Veliké poděkování paří instruktorovi Danovi, učitelům: Šimáčkovi, Neprašové a Mikešovi, že s  námi měli pevné nervy a naučili nás něco nového.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68