26.04.2017 10:41

Zkouškové období pro VOŠ - léto 2017        Informace ke zkouškovému období - letní semetr šk.rok 2016/2017

DENNÍ I KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 15.5.- 19.5.2017 – konaní zápočtů

Zkouškové období pro 1 a 2.ročníky od 22.5.2017 do 16.6.2017

Zkouškové období pro 3.ročníky od 22.5.2017 do 13.6.2017

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE S ŽÁDOSTÍ O VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA -  3.ROČNÍKY DO 13.6.2017

V přílohách naleznete termíny zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující

 Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM

                                                            Děkujeme a přejeme hodně štěstí

Termíny od jednotlivých vyučujících, Vám sem budu vkládat, tak jak mi je budou hlásit.

 

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro 1 a 2 ročníky do 16. 6. 2017 a pro třetí ročníky do 13. 6. 2017.

 Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

V případě, že student na zkoušky v řádném termínu nenahlasí, bude mu udělena smluvní pokuta vyplívající ze Smlouvy o poskytnutí vzdělávání.

2.4 Student se zavazuje řádně studovat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané zkoušky a dodržovat školní řád.

Student se zavazuje zaplatit smluvní pokutu:

a)      ve výši 500,00 Kč, jestliže se bez důvodů hodných zvláštního zřetele včas nedostavil nebo nepřihlásil ke zkoušce nebo zápočtu ve stanoveném nebo sjednaném termínu,

 

4Důvody hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy