26.04.2018 10:41

Zkouškové období pro VOŠ - léto 2018        Informace ke zkouškovému období - letní semestr šk.rok 2017/2018

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 14.5.-18.5.2018 – konaní zápočtů

Zkouškové období pro 1 a 2.ročníky od 21.5.-8
do 15.6.2018

Praxe pro 1 a 2 ročník - od 18.6.-29.6.2018

Kontrola Indexů- odevzdání se zprávou z praxe a hodnocením do 14.7.2018

Zkouškové období pro 3.ročníky od 21.5.-8 do 12.6.2018

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 7.5.-11.5.2018 – konaní zápočtů

Zkouškové období pro 1 a 2.ročníky od 14.5.-8
do 30.6.2018

Praxe pro 1 a 2 ročník - průběhu letního semestru.

Kontrola Indexů- odevzdání se zprávou z praxe a hodnocením do 14.7.2018

Zkouškové období pro 3.ročníky od 14.5.-8 do 12.6.2018

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE S ŽÁDOSTÍ O VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA -  3.ROČNÍKY OBOU FOREM STUDIA DO 12.6.2018

V přílohách naleznete termíny zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující

 Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM

                                                            Děkujeme a přejeme hodně štěstí

Termíny od jednotlivých vyučujících, Vám sem budu vkládat, tak jak mi je budou hlásit.

 

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro 1 a 2 ročníky pro denní studium do 15. 6. 2018, pro 1 a 2 ročníky kombinovaného studia do 30.6.2018 a pro třetí ročníky obou forem studia do 12. 6. 2018.

 Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

V případě, že se student na zkoušky v řádném termínu nenahlasí, bude mu udělena smluvní pokuta vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí vzdělávání.

2.4 Student se zavazuje řádně studovat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané zkoušky a dodržovat školní řád.

Student se zavazuje zaplatit smluvní pokutu:

a)      ve výši 500,00 Kč, jestliže se bez důvodů hodných zvláštního zřetele včas nedostavil nebo nepřihlásil ke zkoušce nebo zápočtu ve stanoveném nebo sjednaném termínu,

 

4Důvody hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy