Čím můžeme zaujmout

  • jsme školou rodinného typu - studenti se mezi sebou napříč ročníky znají, kamarádí se spolu a navzájem spolupracují
  • máme široké možnosti uplatnění (veřejná správa, speciální orgány silových resortů, integrovaný záchranný systém, studium na právnických fakultách, Policejní akademii ČR apod.)
  • možnost plynule pokračovat na naší VOŠce zaměřené na zajímavý obor Bezpečnost silniční dopravy
  • v rámci týdenní praxe mají studenti 2. ročníků možnost získat Průkaz zdravotníka. Akreditovaný kurz probíhá v rozsahu 25 hodin.
  • v rámci střelecké přípravy (od šk.roku 2018/2019) získat zbrojní průkaz.
  • poskytujeme studijní stipendium
  • nabízíme netradiční obory:

         - sebeobrana

         - kriminalistika

         - právo

         - střelecká příprava

         - péče o zdraví a první pomoc

         - integrovaný záchranný systém

  • snažíme se o bohatou mimoškolní činnost pro studenty

         - mediální agentura (studenti natáčejí videa - mrknout se můžete ZDE, vedou školní rádio, 

           připravují školní časopis)

         - nabízíme zájmové kroužky (střelecký, sportovní a sebeobrana)

         - účastníme se sportovních soutěží a jsme vícenásobní obhájci titulu v TRIVIS cupu (mini            olympiáda mezi všemi školami Trivis)

         - nabízíme řadu kurzů (seznamovací, lyžařský, zátěžový - voda, turistický)

         - pořádáme řadu kulturních a poznávacích akcí (divadlo, kino, přednášky, exkurze - Terezín,            Dukovany, Muzeum Policie ČR, Parlament ČR...)

  • pro studenty 3. a 4. ročníků zajišťujeme praxi, nově i s možností výdělku:

      Žáci 3. ročníků absolvují týdenní praxi v rámci spolupráce se složkami IZS v průběhu roku. Jeden týden pak žáci absolvují zejména individuální formou na pracovištích státní správy a samosprávy, na úseku soukromé správy (zejména u civilních bezpečnostních služeb), u dalších státních orgánů (např. státní zastupitelství a soudy), u občanských sdružení (např.ČČK) či u právnicky a fyzicky podnikajících osob.

      Žáci 4. ročníků absolvují týdenní praxi na pracovištích státní správy a samosprávy, na úseku soukromé správy (zejména u civilních bezpečnostních služeb), u dalších státních orgánů (např. státní zastupitelství a soudy), u občanských sdružení (např.ČČK) či u právnicky a fyzicky podnikajících osob.

Ukázka sebeobrany

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68