„ Exkurze do Správy uložišť radioaktivních odpadů - SURAO“

     V souladu s tematickým plánem předmětu Praktická příprava    radiační havárie, se uskutečnila dne 4. 11. 2016 s třídou 2CV v počtu  9 studentů  návštěva – exkurze do  SURAO  Praha 1 Dlážděná 6.   SURAO je státní organizace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  Výroba elektrické energie štěpením atomů může mít v podstatě 2 problémy:

-          Radiační havárie

-          Ukládání „vyhořelého“ paliva

     Především problematikou uložišť radioaktivního paliva a radioaktivních látek vůbec se zabývá organizace SURAO:  www.SURAO.cz

     Studenti zde pozorně shlédli skvělou přednášku s prezentací, kde získali podstatné informace o světovém významu organizací jako je SURAO. Dále byla presentována problematika hledání, výběru, a získání vhodné lokality pro dlouhodobé uložiště v ČR, k tomu shlédli film. Poté byli experimentálně názorně přesvědčení o všudy přítomné radioaktivitě mezi námi. Speciálním zobrazovačem α,β, a γ částic mohli pozorovat rozpad atomů isotopů Americia a Uranu. Při přednášce – prezentaci byli také přezkušování a za odpovědi obdrželi pěkné dárky (žvýkačky, reflexní pásky a energetický nápoj s logem SURAO.  Na závěr pak zhlédli na panelech stálou výstavku.

Autorka fotografií Tereza Majerová

 

V Praze 4. listopadu  2016                             Ing. Miroslav Kroupa

   

Fotka 10

Fotka 9

Fotka 8

Fotka 7

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy