„ Exkurze na Hasičský záchranný sbor Praha Petřiny “

„ Exkurze na Hasičský záchranný sbor Praha Petřiny “

 

 V souladu s tematickým plánem předmětu Průmyslové havárie a předmětu Praktická příprava se uskutečnila dne 31. října 2016 s třídou 2CV v počtu 10 studentů exkurze na HZS Petřiny- Oddělení chemické služby, které zabezpečuje plnění úkolů pro všechny hasičské stanice na území hlavního města Prahy. Exkurze navazovala na teoretickou přípravu ve škole k probraným pojmům detekce, identifikace a analýza nebezpečných chemických látek. Za přítomnosti Mgr. Husákové a dalších expertů HZS jsme byli seznámeni s kompletní používanou technikou tj. speciálními protipožárními vozidly včetně chemického. Právě ono je vybaveno chemickými přístroji na světové úrovni. Po dotazech, odpovědích a diskuzi jsme dále shlédli mimo jiné  kompresorovou stanici firmy Dräger SRN.  Exkurzi lze hodnotit jako znamenitou ukázku návaznosti praxe na teorii.

Vše bylo precizně fotograficky dokumentováno studentkou Terezou Majerovou  

 

 V Praze 31. října 2016                             Ing. Miroslav Kroupa

Fotka 19

Fotka 18

Fotka 17

Fotka 16

Fotka 15

Fotka 14

Fotka 13

Fotka 12

Fotka 11

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy